دانلود آهنگ جدید

دانلود آهنگ نیما مسیحا آخرین امید همراه متن موزیک از پارلا موزیک

دانلود آهنگ نیما مسیحا آخرین امید

دانلود آهنگ نیما مسیحا آخرین امید

دانلود آهنگ نیما مسیحا آخرین امید از رسانه پارلا موزیک

Nima Masiha Akharin Omid Lyrics

پخش آنلاین آهنگ

متن آهنگ آخرین امید از نیما مسیحا

هم اکنون شنونده اثر جدید و فوق العاده زیبا به نام آخرین امید از خواننده محبوب نیما مسیحا باشید
Nima Masiha Akharin Omid
Nima Masiha Akharin Omid Lyrics
───┤ ♩♬♫♪♭ ├───
نیما مسیحا
ﻏﻢ ﻣﻨﻮ ﺑﻪ دل ﻧﮕﻴﺮ از اﻳﻦ ﺳﻜﻮت از اﻳﻦ ﻧﮕﻔﺘﻪ ﻫﺎ دﻟﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﻛﻰ ﺑﻐﻀﻤﻮ ﺑﻐﻞ ﮔﺮﻓﺖ ﺑﻪ ﺟﺰ ﺧﻮدم ﺑﻪ ﺟﺰ ﺷﺒﺎی ﺷﻬﺮ ﻏﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ
اﻳﻦ آﺧﺮﻳﻦ اﻣﻴﺪﻣﻪ ﻛﻪ ﺧﻨﺪﻣﻮ از اﻳﻦ ﺷﺒﺎی ﮔﺮﻳﻪ ﭘﺲ ﺑﮕﻴﺮم
ﺗﻮ اﻳﻦ ﻫﻮا ﺗﻮ اﻳﻦ ﺷﺒﺎ ﺑﻪ ﺟﺎی ﻣﻦ ﻧﻔﺲ ﺑﻜﺶ ﻛﻪ ﻣﻦ ﻧﻔﺲ ﺑﮕﻴﺮم
ﻣﮕﻪ ﻣﻴﺸﻪ ﻧﮕﻔﺖ ﻣﮕﻪ ﻣﻴﺸﻪ ﻧﺪﻳﺪ ﻣﮕﻪ ﻣﻴﺸﻪ ﮔﺬﺷﺖ
ﺑﮕﻮ ﺑﻪ ﺣﺎل ﺧﻮش ﭼﺠﻮری ﻣﻴﺸﻪ ﺑﺮﮔﺸﺖ
ﺧﻮدﺗﻮ ﺑﺮﺳﻮن ﻣﺜﻞ ﮔﺮﻳﻪ ﺑﻪ ﺑﻐﺾ ﻣﺜﻞ ﺧﻨﺪه ﺑﻪ ﻟﺐ
ﺑﻪ ﻣﻦ ﻛﻪ ﮔﻢ ﺷﺪم ﺗﻮی ﺳﻴﺎﻫﻰ ﺷﺐ ﻫﺮ ﺷﺐ
ﻣﻴﻮن اﻳﻦ ﻏﺮﻳﺒﻪ ﻫﺎ دﻟﻢ ﮔﺮﻓﺖ ﺑﮕﻮ ﭼﺮا ﻛﺴﻰ ﺷﺒﻴﻪ ﻣﺎ ﻧﻴﺴﺖ
ﻛﺠﺎ ﺑﺮم ﻛﻪ ﺣﺴﺮﺗﻢ ﺗﻤﻮم ﺑﺸﻪ ﭼﺮا دﻟﻢ ﻣﺜﻞ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﻫﺎ ﻧﻴﺴﺖ
دﻟﻢ ﮔﺮﻓﺖ از آدﻣﺎ ﺑﻪ ﻏﻴﺮ ﻣﺎ ﻛﺴﻰ ﭼﺮا ﺷﺮﻳﮏ درد ﻣﺎ ﻧﻴﺴﺖ
ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﮕﻮ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻛﻪ ﮔﻢ ﺷﺪم ﺑﮕﻮ ﭼﺮا ﻧﮕﺎه ﻫﻴﭽﻜﻰ آﺷﻨﺎ ﻧﻴﺴﺖ
اﻳﻦ آﺧﺮﻳﻦ اﻣﻴﺪﻣﻪ ﻛﻪ ﺧﻨﺪﻣﻮ از اﻳﻦ ﺷﺒﺎی ﮔﺮﻳﻪ ﭘﺲ ﺑﮕﻴﺮم
ﺗﻮ اﻳﻦ ﻫﻮا ﺗﻮ اﻳﻦ ﺷﺒﺎ ﺑﻪ ﺟﺎی ﻣﻦ ﻧﻔﺲ ﺑﻜﺶ ﻛﻪ ﻣﻦ ﻧﻔﺲ ﺑﮕﻴﺮم
ﻣﮕﻪ ﻣﻴﺸﻪ ﻧﮕﻔﺖ ﻣﮕﻪ ﻣﻴﺸﻪ ﻧﺪﻳﺪ ﻣﮕﻪ ﻣﻴﺸﻪ ﮔﺬﺷﺖ
ﺑﮕﻮ ﺑﻪ ﺣﺎل ﺧﻮش ﭼﺠﻮری ﻣﻴﺸﻪ ﺑﺮﮔﺸﺖ
ﺧﻮدﺗﻮ ﺑﺮﺳﻮن ﻣﺜﻞ ﮔﺮﻳﻪ ﺑﻪ ﺑﻐﺾ ﻣﺜﻞ ﺧﻨﺪه ﺑﻪ ﻟﺐ
ﺑﻪ ﻣﻦ ﻛﻪ ﮔﻢ ﺷﺪم ﺗﻮی ﺳﻴﺎﻫﻰ ﺷﺐ ﻫﺮ ﺷﺐ
نیما مسیحا

لیست آهنگ های نیما مسیحا
دانلود آهنگ آخرین امید با کیفیت اصلی
دیدگاه کاربران

دیدگاه خود را بگذارید


آهنگ های برگزیده